Het AVG monster

Algemene verordening gegevensbescherming

Vrijdag 25 mei is het zover; de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat van start.

Bij AVG (of GDPR) ligt de nadruk – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Voorbereiding

De wetgeving heeft betrekking op verwerking van alle persoonsgegevens. Breng de situatie in kaart alsof het je financiële administratie is. Inventariseer welke persoonsgegevens je als bedrijf verzamelt, waar ze worden opgeslagen, hoe lang ze bewaard blijven, wie er allemaal toegang heeft tot de persoonsgegevens. Dit verschilt natuurlijk per bedrijf.   

Ieder bedrijf moet aan kunnen tonen dat er toestemming is om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken. Het is raadzaam om 1 persoon verantwoordelijk te maken. Deze persoon bewaakt het gehele proces omtrent de AVG Wetgeving en zorgt er voor dat alles up-to-date blijft.

Verzamelen van persoonsgegevens

Er mogen persoonsgegevens worden verwerkt als de organisatie zich kan baseren op minimaal 1 van de 6 AVG grondslagen. Dus als

  • de gebruiker toestemming heeft gegeven of
  • bij vitale belangen
  • bij wettelijke verplichtingen
  • bij een overeenkomst (bijvoorbeeld als je online een product verkoopt, dan moet je adresgegevens verzamelen om het product te bezorgen)
  • bij algemeen belang (bijvoorbeeld dat de gemeente cameratoezicht inzet op openbare plaatsen voor de openbare veiligheid)
  • bij gerechtvaardigd belang

Verplichtingen

De autoriteit persoonsgegevens heeft een aantal verplichtingen omschreven die voor iedere organisatie geldt:

Autoriteit Persoonsgegevens

De website van Autoriteit Persoonsgegevens staat alle informatie over de wetgeving. Er staat ook een stappenplan op die in inzicht geeft op een aantal belangrijke AVG thema’s waar iedereen zich op moet voorbereiden.

Ready?

Neem contact met ons op als je er zeker van wilt zijn of jouw online platform ready is voor het AVG monster.

Uitdaging

Onze online specialisten gaan graag de uitdaging aan om jouw klanten ervan te overtuigen dat het ‘afstaan’ van hun gegevens niet alleen jou, maar ook hen iets oplevert.

Ga de uitdaging aan!

We helpen je graag! Weten hoe?

Check onze werkwijze nu!